AI License Plate Recognition

PHẦN MỂM NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

GT cung cấp phần mềm nhận dạng biển số xe (phần mềm nhận diện biển số xe) dạng modules tích hợp vào các dự án dùng để tách biển số xe từ hình ảnh hoặc video thành dạng ký tự. Đã được dùng trong các dự án như: Trạm thu phí, bãi đậu xe, trạm cân, hệ thống xử phạt giao thông, …

Đọc được biển số một dòng (biển số ô tô), biển số 2 dòng (biển số ô tô và xe máy) và biển số nghiêng

Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AIGiải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI

CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

  • Phát triển trên nền tảng .NET Framework
  • Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, độ chính xác lên đến 99% (trong điều khiện hoàn hảo)
  • Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ: VB.NET, C#, C++, VB6, Java.

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hình ảnh rõ biển số xe, không quá mờ

TÍCH HỢP

Tích hợp dễ dàng vào các dự án bằng thư viện DLL, SO

License

1 lần phí, trọn đời, không giới hạn số lượng phần mềm cuối

Hình ảnh demo

Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI
Giải pháp nhận dạng biển số xe dùng trí tuệ nhân tạo AI