Chức năng Phần mềm quản lý phí dịch vụ chung cư trực tuyến

Các chức năng chính của phần mềm GT-Billing

Số hóa dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu được số hóa và lưu trữ, quản lý tập trung trên hạ tầng cloud đảm bảo an toàn.

Tự động hóa quy trình

Chốt phí dịch vụ, thông báo, thanh toán,… được tự động hóa hoàn toàn.

Thanh toán trực tuyến

Thanh toán phí dịch vụ thuận tiện qua các hình thức trực tuyến như Internet Banking, Ví điện tử.

Kết nối đa kênh

Các thông tin được gửi trực tiếp tới cư dân thông qua nhiều kênh Email, SMS, Voice Call,…

Tích hợp hệ thống

Khả năng tích hợp, kết nối, đồng bộ với các hệ thống, dịch vụ khác.

Báo cáo trực quan

Hệ thống báo cáo trực quan, dữ liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Và nhiều tính năng hỗ trợ quản lý khác.