Hệ thống hướng dẫn đỗ xe

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe được kết hợp với hệ thống quản lý ra vào bãi đỗ xe để thực hiện giải pháp quản lý đỗ xe đầy đủ.

Toàn bộ quá trình hướng dẫn chỗ đỗ xe-lối vào-hướng dẫn chỗ đậu xe trong nhà-thanh toán-truy vấn vị trí xe-lối ra.

Với hệ thống hướng dẫn chỗ đỗ xe, việc sử dụng chỗ đỗ xe có thể được tối đa hóa.

Hiệu quả quản lý và lợi ích kinh tế có thể được cải thiện.

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe
Hệ thống hướng dẫn đỗ xe
Parking guidance                Vacant space statistics
Real time monitoring           Flow of car analysis
Use Flow
Hệ thống hướng dẫn đỗ xe
Màn hình chỗ đậu xe có sẵn ngoài trời hiển thị chỗ đậu xe có sẵn ở mỗi tầng.
Sau khi ô tô rời khỏi bãi đậu xe, số trên màn hình hướng dẫn trong nhà và màn hình lối vào có liên quan sẽ thêm 1 chỗ đậu xe có sẵn.
Màu xanh lá cây có nghĩa là có sẵn. Màu đỏ có nghĩa là bị chiếm đóng.
Nếu hệ thống có trạm trả tiền tự động, tài xế có thể tự trả tiền đậu xe.
Màn hình hướng dẫn trong nhà hiển thị hướng với số chỗ có sẵn.
System diagram
Hệ thống hướng dẫn đỗ xe

Liên hệ giải pháp: 0908055080