Hệ Thống Quản Lý Phòng Gym

Hệ Thống Quản Lý Phòng Gym

GTVN – là Đơn vị Chuyên cung cấp Giải pháp Quản lý cho Phòng tập Gym, Yoga,…..với các chức năng:

  • Bán vé dạng QR hoặc thẻ chip cho khách lẻ
  • Bán các gói cho khách thường xuyên
  • Các gói: theo lượt, theo tháng, vé miễn phí
  • Khách có vé có thể ra vào cổng soát vé tự động mà không cần nhân viên
  • Thống kê doanh thu
  • Thống kê lượt sử dụng thẻ
  • Chụp hình mặt khách ra vào cổng soát vé