Thanh toán Online

Cảm ơn bạn đã chọn Thanh toán trực tuyến cho GoldTek Việt Nam, nó an toàn và nhanh chóng. Bạn có thể gửi thanh toán 24/7 và chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 3 ngày làm việc.
Bước 1:
1. Chọn mục đích thanh toán của bạn
2. Nhập hóa đơn / số RMA của bạn
3. Nhập tên công ty / người liên hệ
Bước 2:
Click nút “Pay Now”


Purpose
Invoice / RMA number
Company name / Contact person