Security upgrade! Touchless, No Infection new solutions - Made in Taiwan

Cập nhật tính an toàn bằng giải pháp không chạm, không lây nhiễm – Made in Taiwan Leave a comment

Chúng tôi cung cấp một vài sản phẩm mới cho giải pháp không chạm, không lây nhiễm như:

  • Nút nhấn cảm biến hồng ngoại không chạm chống nước
  • Đầu đọc QR code & thẻ RFID
  • Hiển thị thông mình với nhận dạng khuôn mặt & ghi nhận thân nhiệt bằng IR
  • Điều khiển và phân tầng thang máy không chạm

***Tất cả sản phẩm đều Made in Taiwan, chúng tôi cung cấp CO, CQ Taiwan cho tất cả các dự án cũng như đơn hàng

Cập nhật tính an toàn bằng giải pháp không chạm, không lây nhiễm - Made in Taiwan
Cập nhật tính an toàn bằng giải pháp không chạm, không lây nhiễm – Made in Taiwan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *